Armia Dzieci

Armia Dzieci to:

  • Wspólnota dzieci i rodziców
  • Diakonia uwielbienia
  • Diakonia ewangelizacji
  • Zespół muzyczny
  • Grupa teatralna

Projekt Armia Dzieci gromadzi ludzi z różnych pokoleń, dorosłych, młodzież i dzieci. Jest właczony w formację stowarzyszenia wiernych na prawach papieskich ICPE. Instytut Ewangelizacji Świata Misja ICPE to katolicka misja, w skład której wchodza chrześcijanie zaangażowani w ewangelizację świata. Misja ICPE prowadzi swoja działalność poprzez ewangelizację, uczniostwo, budowanie wspólnoty i dzieła miłosierdzia, szkolac katolików, formujac ich do posługi w Kościele i zdobywania świata dla Chrystusa. Misja ICPE zarejestrowana jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawach papieskich, jest misyjnym ramieniem Międzynarodowej Wspólnoty Przymierza Chwała Boża. ICPE w Polsce istnieje od 1999 r., a od 2000 r. w Lublinie.

(źródło: http://www.armiadzieci.pl)